Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Manueel

Wanneer?

Intake

Behandeling

Evaluatie

Dry needling

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Doordat de manueeltherapeut je gehele lichaam (Ďbewegingsapparaatí) beoordeelt in plaats van slechts een onderdeel ervan kan hij een heldere analyse maken van het niet goed (genoeg) functioneren. De manueeltherapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden, rekening houdend met persoonlijkheids- en persoonsgebonden factoren. De manueeltherapeut kijkt dus verder dan je specifieke klacht.

Hiervoor gebruikt de manueeltherapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueeltherapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond(er) bewegen.

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueeltherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk individu een oplossing op maat voorstellen.

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167