Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Fysio

Werkwijze

Behandeling

Dry needling

kPNI

Werkwijze fysiotherapeut

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Dankzij de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) is sinds 2006 een verwijzing door een arts niet meer nodig en je kunt direct een afspraak maken. De fysiotherapeut zal middels een screening vaststellen of fysiotherapie geÔndiceerd is.

Op verwijzing van een arts

Indien je op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist naar de praktijk komt voor fysio- of manuele therapie dien je de verwiisbrief bij het eerste consult mee te brengen.

Werkwijze

Indien je via DTF de fysiotherapeut bezoekt en na screening blijkt dat fysiotherapie (nog) niet is geÔndiceerd zal contact worden opgenomen met je huisarts, tenzij je daar tegen bezwaar maakt. Als je bij de eerste afspraak een schriftelijke verwijzing van een arts meebrengt is deze eerste screening niet noodzakelijk en kan direct met de intake worden gestart. De arts heeft dan immers de eerste screening al gedaan.

Intake

Na de eventuele screening bestaat de eerste afspraak uit een vraaggesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de fysiotherapeut vragen over het ontstaan en de aard van de klachten en probeert hij in kaart te brengen wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de fysiotherapeut je houding en bewegingen beoordeelt. Aan de hand van anamnese en onderzoek wordt een fysiotherapeutische diagnose gesteld. Samen met de patiŽnt wordt vervolgens besloten of fysiotherapie zinvol is. Als dat het geval is wordt direct besproken wat de mogelijkheden ten aanzien van de behandeling zijn en welke meetbare doelen kunnen/moeten worden nagestreefd in een vooraf bepaald tijdsbestek. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167