Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Fysio

Werkwijze

Behandeling

Dry needling

kPNI

Behandeling

Bij aanvang van de behandeling of tijdens het eerste onderzoek worden doorgaans enkele metingen verricht. Dit kunnen bewegingsuitslagen van een gewricht zijn, maar ook een (meestal korte) vragenlijst. Dit dient om je klacht zo goed mogelijk in kaart te brengen en om het verloop en resultaat van de behandeling te kunnen evalueren. Zo kan zowel de patiŽnt als de therapeut (en verwijzer) kritisch volgen of de behandeling (voldoende) effect heeft.

De eerste behandeling vindt vrijwel altijd zo spoedig mogelijk plaats na de intake en kan bestaan uit een start met een trainingsprogramma, (huiswerk)oefeningen en/of adviezen of uitleg ten aanzien van de klachten. Massage of tapen kan onderdeel uitmaken van een behandeling maar zal zelden een op zichzelf staande behandelvorm zijn omdat wij een actieve benadering van onze patiŽnten nastreven. Meer informatie is te vinden op de website van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): www.defysiotherapeut.com

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats aan de hand van de aanvankelijk ingezette meetinstrumenten (bijvoorbeeld een korte vragenlijst). Deze worden vergeleken met de gestelde doelen en er wordt naar je (on)tevredenheid gevraagd. De resultaten hiervan worden samen met de fysiotherapeutische diagnose en het behandelverloop gerapporteerd naar de huisarts en/of medisch specialist, tenzij je daartegen bezwaar maakt.

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167