Fysio Manueel Team Pand Informatie Contact

           

Team

Fysiotherapeuten

Egon

Hans

Sigried

Marjolein

Team

Onze belofte is een gerichte aanpak voor de oplossing van je zorgvraag. Persoonlijke aandacht en oprechte interesse, altijd in een één op één benadering.

Na aanmelding kun je binnen 4 werkdagen terecht en wordt beoordeeld of fysio- of manuele therapie geïndiceerd is. Als dat het geval is bespreken we direct wat de mogelijkheden zijn, welke meetbare doelen we nastreven en hoeveel tijd of behandelingen nodig zijn.

In januari hebben we ons team versterkt met fysio- en manueeltherapeut Marjolein. Margriet, onze secretaresse en rots in de branding vanaf het eerste uur, is per 1 mei helaas niet meer bij ons werkzaam. Heel blij zijn wij met de komst van Brigitte op het secretariaat!

Uiterst links en rechts Renée en Margriet van het secretariaat. In het midden van boven naar beneden de fysiotherapeuten Egon, Sigried en Hans (Marjolein staat helaas nog niet op deze foto)

 

Praktijk Welschap   Bosrand 2   5658 CR Eindhoven   040-8424167